Uspešno smo postavili zelo zahtevno spletno trgovino v sistemu Magento.

Vidna je na naslovu: www.frizerplac.si